Ogólne warunki sprzedaży - Dar Stal Dariusz Zaława

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań wynikających z współpracy handlowej z firmą: DAR STAL Dariusz Zaława

 

Oświadczenie czynnego podatnika podatków od towarów i usług

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

 

Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON

 

Warunki zleceń transportowych - Dar Stal Dariusz Zaława

 

Oferta usług cięcia laserem