Projekty Unijne 2014 - 2020

 

Projekt nr RPSL.03.03.00-24-04FB/18-005

"Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego usprawniającego procesy logistyczne, handlowe i technologiczne"

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologii informatyczno - komunikacyjnych do zarządzania produkcją, technologią i zapasami meteriałowymi wraz z opracowaniem modułów dla poprawy współpracy z klientami na bazie systemu ERP VENDO funkcjonującym w firmie DAR STAL. Wdrożenie projektu skróci czas realizacji zamówień, pozwoli na ograniczenie kosztów mareriałowych i energetycznych, poprawę jakości i wydajności pracy.

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 – 30.04.2020

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 057 668 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 411 800 PLN

 

 

2019  Dar Stal