W skład linii do cięcia wchodzą:

 • Rozwijak
 • Prostownica z regulacją formatu blachy
 • Gilotyna do cięcia poprzecznego
 • Głowica do cięcia wzdłużnego
 • Zespół podajników rolkowych
 • Stół kompensacyjny

Parametry gilotyny:

 • Model: Schechtl D-83533 EDLING
 • Typ: MT – 150
 • Rok produkcji: 2002
 • Maksymalna grubość blachy 2mm

Parametry Rozwijaka:

 • Model: Schleicher D 852 Erlangen
 • Typ: H-8
 • Rok: produkcji: 1975
 • Maksymalne obciążenie 8000 kg
 • Maksymalna szerokość arkusza 1300 mm

Parametry prostownicy:

 • Maksymalna grubość blachy 1,5 mm
 • Model: Schleicher PRM 1300
 • Rok produkcji: 1975

Parametry linii:

 • Rok produkcji: 1975
 • Szerokość cięcia do 1300mm
 • Długość cięcia 6m
 • Dokładność cięcia 1mm
 • Maksymalna waga kręgu 8t

Linia jest w dobrym stanie technicznym oraz posiada dokumentację techniczną.

Informacja: 603 606 292

Cutting center UNGERER for cross-cutting sheets from coils with a thickness of 0,3 to 1,5mm

The cutting lines include:

 • Decoiler
 • Straightener with adjustable sheet format
 • Cross-cutter
 • Slitting head
 • Roller conveyor assembly
 • Compensation table

Guillotine parameters:

 • Model: Schechtl D-83533 EDLING
 • Type: MT – 150
 • Production year: 2002
 • Maximum sheet thickness of 2mm

Decoiler parameters:

 • Model: Schleicher D 852 Erlangen
 • Type: H-8
 • Year: production: 1975
 • Maximum load 8000 kg
 • Maximum sheet width of 1300 mm

Straightener parameters:

 • Maximum sheet thickness of 1.5 mm
 • Model: Schleicher PRM 1300
 • Production year: 1975

Line parameters:

 • Production year: 1975
 • Cutting width up to 1300mm
 • Cutting length 6m
 • Cutting accuracy 1mm
 • The maximum weight of 8t

The line is in good technical condition and has technical documentation.

Information: 603 606 292