RPSL

Projekt nr RPSL.01.02.00-24-0479/19

„Demonstrator technologii zarządzania logistyką wielkogabarytowych kręgów blach z udziałem technik sztucznej inteligencji”

Celem projektu jest realizacja prac B+R zmierzających do opracowania autonomicznego systemu logistyki wielogabarytowych blach stalowych z udziałem sztucznej inteligencji. System będzie zarządzał obiegiem stalowych kręgów o masie od 3 do 25 t, szeokościach od 1000 do 2000 mm i średnicy do 2000 mm. Wynikiem projektu będzie opracowanie, budowa i uruchomienie linii demonstracyjnej.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 – 31.03.2022

Całkowity koszt realizacji projektu: 8 259 845,31 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 467 289,06 PLN    

                                                           

RPSL

Projekt nr RPSL.03.03.00-24-04FB/18

„Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego usprawniającego procesy logistyczne, handlowe i technologiczne”

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologii informatyczno – komunikacyjnych do zarządzania produkcją, technologią i zapasami meteriałowymi wraz z opracowaniem modułów dla poprawy współpracy z klientami na bazie systemu ERP VENDO funkcjonującym w firmie DAR STAL. Wdrożenie projektu skróci czas realizacji zamówień, pozwoli na ograniczenie kosztów mareriałowych i energetycznych, poprawę jakości i wydajności pracy.

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 – 30.04.2020

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 057 668 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 411 800 PLN

POIR

Projekt nr POIR.01.01.01-00-1569/20

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem technologii wytwarzania rur spawanych ze stali wielofazowych CP i DP obrobionych cieplnie”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji rur zgrzewanych obrobionych cieplnie ze stali wielofazowych CP i DP o wysokich własnościach wytrzymałościowych wraz z budową linii demonstracyjnej

Okres realizacji projektu: 01.05.2021 – 31.10.2023

Całkowity koszt realizacji projektu: 15 491 784,14 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 475 034,48 PLN

POIR

Projekt nr POIR.01.02.00-00-0208/17

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania blach cienkich o kontrolowanych stanach naprężeń z odpadów poprodukcyjnych ze stali konstrukcyjnych walcowni blach”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania blach cienkich o kontrolowanych stanach naprężeń z odpadów poprodukcyjnych ze stali konstrukcyjnych walcowni blach. Zakłada się, że w oparciu o nową technologię, wytwarzane będą wyroby o wysokiej płaskości i ograniczonym stanie naprężeń wewnętrznych, przeznaczone dla odbiorców przemysłu samochodowego, maszynowego, itd. W ramach projektu planuje się wykonanie pilotażowej linii produkcyjnej z prostownicą naciągową.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.06.2021

Całkowity koszt realizacji projektu: 8 538 195,27 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 261 278,65 PLN