METALURGICAL PRODUCTS
• Możliwość dostawy w innych wymiarach i gatunkach stali po uzgodnieniu z działem handlowym.